Na Plattmasters Homepage

Plattmasters
Plattdüütsche Leeder

Mail man den Plattmaster an

Bruukbor Krom Uns Spraak to´n Lesen un Kieken
Plattdüütsche Links Nieg! dat lüttje Wöörbook Riemels un VertellnNieg!
Börgervereen - Links Worüm Platt ´n egen Spraak is Billers ut dat ole Hamborg
Plattdeutscher Ring Plattdüütsch Grammatik 1 2 Laudatio Bardörpensis
Hilfe, ich kann kein Platt Wöörlist Platt-English-Deutsch-Anglo-Saxon Plattdüütsch Keuk
http://www.plattmaster.de Plattdüütsch Historie Plattdüütsche Leeder

previous song - een Leed vör - ein Lied zurück

Lütt Matten, de Has

next song - neest lied - nächstes Lied

Reinke de Voss -

Lütt matten, de Has´,
de maak sick een Spaß
he weer bi´t Studeern
dat Danzen to lehrn
un danz ganz alleen
op de achtersten Been

Lütt Matten - de Has

Keem Reinke de Voss
un dach: dat´s een Kost!
Un seggt:"Lüttje Matten,
so flink op de Padden?
Un danzst hier alleen
op dien achterste Been?

de Kreih - the craw

Kumm laat uns tosam!
Ik kann as de Daam!
De Kreih, de speelt Fidel,
denn geiht dat kandidel,
denn geiht dat man scheun
op de achtersten Been!

een Been vun Lütt Matten

Lütt Matten geev Poot,
de Voss beet em dood.
Un sett sick in´n Schatten,
verspies de lütt Matten.
De Kreih, de kreeg een
vun de achtersten Been

Dat Krüüz - nu is Lütt Matten doodbleven. Dat kümmt dorvun

Dat is een Leed vun den bekannten plattdütschen Dichter Klaus Groth.


Verklaarn för Hochdüütsche un Ingelsche:


Na Baben - to the top

http://www.plattmaster.de

http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/7595/