Na Plattmasters Homepage

Plattmasters
Plattdüütsche Leeder

Mail man den Plattmaster an

Bruukbor Krom Uns Spraak to´n Lesen un Kieken
Plattdüütsche Links
dat lüttje Wöörbook Riemels un Vertelln
Börgervereen - Links Worüm Platt ´n egen Spraak is Billers ut dat ole Hamborg
Plattdeutscher Ring Plattdüütsch Grammatik 1 Laudatio Bardörpensis
Plattdüütsch Grammatik 2 Plattdüütsch Keuk
De Nordsee-Wöörlist Plattdüütsche Leeder
Plattdüütsch Historie Hilfe, ich kann
kein Platt
Een Seilschipp - as de "Hoffnung"

De Hoffnung

Een Seilschipp - as de "Hoffnung"
na de Leeder - to the songs - zu Liedübersicht next song - neest lied - nächstes Lied

1. De Hoffnung weer hunnert Dag ünnerwegs, to my way, hay, hoday.
Se seil von Hamborg na Valparais, it´s a long time ago.

2. Se seil so good und se seil so hart, to my way, hay, hoday.
Se har so'ne goode kostbare Fracht, it´s a long time ago.

3. Un as de Ol nu flucht und gnaddert, to my way, hay, hoday.
Dor keem de Düvel över de Reeling kladdert, it´s a long time ago.

4. Wenn mi in tein Dag na'n Kanal du bringst, to my way, hay, hoday.
Denn kriggst Du mien Seel, so wohr as du stinkst, it´s a long time ago.

5. De Pott leep neegentein Mielen toletzt, to my way, hay, hoday.
Dor harr de Düvel de Skyseils bisett, it´s a long time ago.

6. Un as he nun in'n Kanal keem to Stell, to my way, hay, hoday.
Dar seeg de Düvel "Nu her mit de Seel.", it´s a long time ago.

7. Dar seeg de Ol „Nu lat di man Tied", to my way, hay, hoday.
"We goht to Anker bi Kap San Patric", it´s a long time ago.

8. De Düvel de weer för Freid all ganz weg, to my way, hay, hoday.
He leep op de Back, sett de Anker op Slip, it´s a long time ago.

9. De ole Timmermann har grote Freid, to my way, hay, hoday.
He har den Düvel sien Steert mit vertäut, it´s a long time ago.

10. Un as den Anker nu suust op den Grund, to my way, hay, hoday.
Dor suust de Düvel mit, de Swienehund, it´s a long time ago.

Verklaarn:

De „Hoffnung" is ´n Fall-Shanty (Halyard-Shanty). Düsse Shanties weern op de groten Seilschipps sungen, wenn se dorbi weern, de Seils to setten.
De Ol (Ool): dat is de Käpt´n.
Skyseils: Dat sünd de böversten Seils op de groten Rahseilschipps.
bisetten: noch tosättlich setten.
Anker op Slip setten: De Ankerkett ganz dal fiern, bit nix mehr op dat Spill is.


Na Baben

http://www.plattmaster.de